Liikunnan ilo kuuluu kaikille!

Temppukerho on monipuolinen liikuntakerho motoristen taitojen, oppimisvalmiuksien, keskittymisen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Temppukerhossa harjoitellaan perusliikuntataitoja, rytmiliikuntaa ja aivojumppaa.

Temppukerhon ohjaajia varten on valmistettu liikuntakortit, joiden avulla tuokion vetäminen on helppoa ja hauskaa!

TAUSTAA

Alkukipinä Temppukerholle syttyi Maskussa syksyllä 2013 Susa Miettusen vetämässä Sherborne-liikuntakoulutuksessa. Tästä eteenpäin innoittajana on ollut tutkimustieto siitä, että lapsilla motoriset taidot ovat usein yhteydessä oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin sekä sosialisiin ongelmiin.

Motorisia perustaitoja harjoittamalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia tavalla, jota myös uusi oppilashuoltolaki edellyttää. Haluamme järjestää tarvitseville lapsille mahdollisuuden tähän kehitykseen jokaisena koulupäivänä. Yhdellä jalalla hyppely tai kuperkeikka voi olla melkoinen temppu!

KENELLE?

  • Temppukerho on alun perin suunniteltu alakoulun oppilaille, joilla on motorisia ja oppimisvaikeuksia. Kerho sopii yhtä hyvin varhaiskasvatukseen sekä vammaisten ja vanhusten liikuntaan.

MIKSI?

  • Motoristen taitojen, oppimisvalmiuksien, keskittymisen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseksi.

MITÄ?

  • Perusliikuntataitoja, aivojumppaharjoituksia ja rytmiliikuntaa

MITEN?

  • Temppukerho on hyvä pitää kerran päivässä yhtenä välituntina. Kerhoa voidaan toteuttaa myös tavallisena kerhona esimerkiksi koulupäivän jälkeen. Kuka tahansa koulun aikuisista pystyy vetämään Temppukerhotuokion varta vasten valmistettujen Temppukerhokorttien avulla.

Lue lisää: https://kotisivukone.fi/app/www/temppukerho.kotisivukone.com/kortit