Ainekohtainen erityisopetus

Olen kehittänyt erityisluokanopettajan työssäni mallin, jolla erityisopetuksen resurssi saadaan oppilaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Malli on laaja-alaisen ja luokkamuotoisen erityisopetuken välimuoto. Oppilas opiskelee erityisopetuksessa kokonaan oppiaineen, jossa hänellä on merkittäviä oppimis- tai muita vaikeuksia. Muut aineet hän opiskelee yleisopetuksen ryhmässä tuttujen luokkakavereiden kanssa.

OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen kävi koulussamme tutustumassa tähän malliin ja muutoinkin koulumme monipuoliseen erityisopetukseen. Opettaja-lehdessä 18.12.2023 on aiheesta laaja juttu:

Kurittulassa oppimisen tuen ratkaisut ponnistavat opettajien ideoista

Jos haluat kuulla mallista ja sen käytännön toteutuksesta lisää, ota yhteyttä!

tiina.pihlajamaki@gmail.com

p. 0414410606

Oikeinkirjoituksen Onnela

Oikeinkirjoituksen Onnela on talo, jonka alimmasta kerroksesta oppilas lähtee värittämään huoneita sitä mukaa, kun kirjoitustaidot kehittyvät.

Kertomatto

Kertomaton oikeassa yläreunassa olevaan ympyrään kirjoitetaan, minkä kertotaulun matto on kyseessä. Raidan alussa on kerroin. Raitoihin kirjoitetaan näkyviin kertoimen mukaiset laskut, esim. 1 x 5 = 5, 2 x 5 = 10 jne. Kun oppilas hallitsee tietyn raidan, sen saa värittää.

Miksi on tärkeää jaksaa harjoitella perusasioita? Koska kumuloituvissa aineissa oppiminen rakentuu aiemmin opitun päälle.